Cookie- och personuppgiftspolicy

DEUTZ-FAHR-SVERIGE's policy om kund- och samarbetspartnerdata

Allmänt om information

Detta är en text om personuppgiftspolicy. Här kan du läsa mer om hur DEUTZ-FAHR-SVERIGE behandlar personuppgifter och cookies.

Personuppgifter avser all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. Personuppgifter inkluderar information som kundkontaktinformation, sökbeteende och köphistorik.

En cookie är en liten textfil som placeras på din enhet när du besöker DEUTZ-FAHR-SVERIGEs webbplatser. En cookie används för att registrera vilka av våra sidor du besöker och hur länge, men ger oss inte information om vem du är.


Vilka personuppgifter tar DEUTZ-FAHR-SVERIGE emot?

DEUTZ-FAHR-SVERIGE registrerar data om dig som en nödvändig del av ett kontraktförhållande med dig, inklusive försäljning till oss eller köp av varor och tjänster från oss. Från kunder och samarbetspartners begär vi vanliga kontaktuppgifter samt eventuella betalningsuppgifter och får information om köp- och säljhistorik.

När du besöker DEUTZ-FAHR-SVERIGEs webbplats samlas information om din IP-adress, din webbläsare och eventuellt användarnamn samt vilka av våra sidor du besöker och när.

Om du inte vill att DEUTZ-FAHR-SVERIGE behandlar dina personuppgifter kan det hindra köp av varor eller tjänster från oss.


Vad används personuppgifterna till?

DEUTZ-FAHR-SVERIGE använder dina uppgifter för att fullfölja vårt avtal med dig. Om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev skickar vi nyhetsbrev via e-post till dig.

Information om din aktivitet på vår webbplats används endast för att sammanställa statistik, som kan användas för att förbättra strukturen på vår webbplats.

DEUTZ-FAHR-SVERIGE behandlar endast information om dig för att kunna uppfylla våra förpliktelser gentemot dig som kontraktspart.


Vem delar DEUTZ-FAHR-SVERIGE personuppgifter med?

De personuppgifter du lämnar till DEUTZ-FAHR-SVERIGE som en del av ett kontrakt, används för att fullfölja avtalet med dig och delas inte med andra, om det inte är en del av avtalet med dig. Till exempel, om du i samband med ett köp hos oss får en garanti från tillverkaren, kommer information om ditt namn, adress och ditt köp att skickas till tillverkaren, som kommer att använda informationen för att skapa garantin. Om du senare vill använda garantin innebär det vanligtvis att relevanta delar av dina kontaktuppgifter, köphistorik och anledningen till användningen av garantin kommer att överföras till tillverkaren av produkten som garantin gäller. En del, men inte alla, importörer och tillverkare av våra produkter är baserade inom EU. Företag som är baserade utanför EU har vidtagit åtgärder för att säkerställa att de upprätthåller ett tillräckligt skyddsnivå enligt dataskyddslagstiftningen.

Ett annat exempel är leasing. Om du i samband med ett köp hos oss vill utforska leasingmöjligheterna kan DEUTZ-FAHR-SVERIGE som en del av avtalet med dig överföra informationen från ett preliminärt köpeavtal till de leasingföretag vi samarbetar med.

Våra data lagras och skyddas i en molnlösning som är baserad inom EU. Leverantörer som är baserade utanför EU har vidtagit åtgärder för att säkerställa att de upprätthåller en tillräcklig skyddsnivå enligt dataskyddslagstiftningen.

Dessutom delas dina personuppgifter inte och säljs inte till tredje part.

 
Hur skyddas dina data?

DEUTZ-FAHR-SVERIGe är skyldig att skydda dina data. DEUTZ-FAHR-SVERIGE vidtar säkerhetsåtgärder för att förhindra att information av misstag eller olagligt förstörs, förloras eller förvanskas, samt för att förhindra att de kommer i obehörig kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.

Detta inkluderar även att dina uppgifter rättas om vi upptäcker fel i dina uppgifter och att dina uppgifter raderas när vi inte längre har en skyldighet att lagra uppgifterna och när de inte längre är relevanta, vanligtvis fem år efter avslutat medlemskap eller efter senaste kontakt vid köp av varor eller tjänster.

Särskilt om cookies
Cookies används med syftet att förbättra vår webbplats. Genom att använda vår webbplats accepterar du DEUTZ-FAHR-SVERIGES användning av cookies. Cookies raderas efter några månader efter ditt senaste besök. Om du vill radera eller blockera cookies kan du använda följande anvisningar: http://minecookies.org/cookiehandtering/
 
Dina rättigheter

Du har alltid möjlighet att få veta vilka uppgifter vi har registrerat om dig och få en kopia av dina data samt möjlighet till dataportabilitet om det är relevant. Dessutom har du enligt dataskyddslagstiftningen rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter, invända mot behandling eller få dina uppgifter begränsade eller raderade om vi inte är skyldiga att behandla dem.

Om du har frågor om DEUTZ-FAHR-SVERIGEs behandling av dina uppgifter eller om vår webbplats användning av cookies eller önskar mer information, kan du kontakta DEUTZ-FAHR-SVERIGE via telefon, e-post eller post. Kontaktinformationen finns på vår webbplats.

Om du efter att ha kontaktat DEUTZ-FAHR-SVERIGE vill klaga över företagets behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in en klagomål till Datatilsynet.